logoafbeelding_home

WELKOM!

Hartelijk welkom op de website van het Theo Driessen Instituut!

Op deze site vindt u alle informatie over dit bijzondere gebouw en alle activiteiten die daar plaatsvinden.

RaboClubsupport 2020

De leden van Rabobank Helmond Peel Noord hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen mochten ontvangen.
Velen van u hebben, waar mogelijk, op onze Stichting, Theo Driessen Instituut gestemd. 

Daardoor heeft het bestuur van de stichting Theo Driessen Instituut een bedrag van de Rabo ClubSupport mogen ontvangen van € 316,12. 

Dit bedrag zal mede aangewend worden voor renovatie van het gebouw.

Wij bedanken jullie bij deze van harte voor de uitgebrachte stemmen en deelname aan Rabo ClubSupport 2020.

Speciaal voor het Theo Driessen Instituut heeft de Rabobank een persoonlijke video gemaakt.

https://www.rabo-clubsupport.nl/helmond-peel-noord/resultaten/details/151412-theo-driessen-instituut?hash=nSMFboUo

Stand van zaken Covid-19 per.1-6-2020

Op 1 juni a.s. is het volgens de premier c.s. weer mogelijk een aantal maatschappelijke activiteiten voorzichtig op te starten. De vraag of dit ook voor zangkoren, samenzang en blaasinstrumenten geldt en onder welke voorwaarden is niet nader benoemd. De websites die expliciet ontwikkeld worden door en voor koorzang, samenzang en blaasinstrumenten geven daar meer informatie over. Er is tot op heden geen groen licht afgegeven voor een herstart.

Ons is bekend dat er een onderzoek gaande is naar koorzang en kansen op besmetting naar aanleiding van een incident van enige tijd terug waaruit bleek dat er na een concertuitvoering door een groot koor na enige tijd een niet gering aantal koorleden was besmet met het Covid-19 virus. Geprobeerd wordt de uitkomsten van dit onderzoek voor 1 juni te kunnen geven.

Wat ons betreft kan de repetitieruimte van het Theo Driessen Instituut voor de koorzang, samenzang en orkest weer worden opengesteld als dit door de landelijke autoriteiten danwel de advisering van de brancheorganisatie c.q. adviesoverlegsituaties rondom het koorzingen weer verantwoord wordt geacht. Dit geldt ook voor samenzang en het bespelen van blaasinstrumenten.

Ons advies is raadpleeg de websites van www.knmo.nl en www.virmus.nl.  Daarnaast kent Helmond een Overleg Helmondse Muziekgezelschappen die gezamenlijk contact hebben met de contactpersoon vanuit de gemeente, Arie Willems, coördinator crisisbeheersing.

En uiteraard is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de mogelijke consequenties van het  gebruik van de ruimtes en middelen (Adviezen RIVM).

We hopen met u op een spoedige hervatting van uw muzikale activiteiten en samenzang in het Theo Driessen Instituut.

Sytze Ferwerda, voorzitter
Aukje van de Mortel-Boogaarts, secretaris
Stichting Theo Driessen Instituut

Activiteiten

  • Er zijn op dit moment geen activiteiten weer te geven

Klik hier voor het volledige programma.

×