Historie

TheoDriessen_2_cIn 1929 richtte Theo Driessen, op dat moment onderwijzer aan de Sint-Jozefschool en dirigent van het kerkkoor van de Sint-Jozefkerk in Helmond, een jongenskoor op: de Sint-Jozefzangertjes. Zij werden opgeleid volgens de methode van Justine Ward.

Daarnaast wilde Driessen zijn zangertjes breed scholen. Zo ging hijzelf allerlei cursussen volgen al ver vóór de Tweede Wereldoorlog: blokfluiten, morris- en volksdansen, lekenspel, enzovoort. Eind jaren veertig beschikte hij over een uitgebreid kerkkoor, bestaande uit jongens en inmiddels opgegroeide en volwassen jon­gens uit de beginperiode.

Er ontstond langzaamaan een ruimteprobleem. Bij Driessen rijpte langzaam het plan voor een eigen gebouw. Probleem nummer één: waar halen we het geld vandaan? De hardwerkende gezin­nen in de Sint-Jozefparochie hadden het niet breed, dus moest er een andere bron gezocht worden. De eerste financiën putte Driessen uit de verkoop van zijn eigen geërfde grond in zijn geboortedorp Asten.
Men kwam verder op het idee om op grote schaal oud papier op te halen en zelf te verwerken. Dit geschiedde door koor­leden en verkenners, onder de bezielende leiding van de ouders. Het papier werd ver­zameld en verwerkt en tenslotte was er voldoende geld om aan de bouw van het instituut te beginnen.

Aan de architecten Wiegerinck en Van Dalen van het Bureau v/h W. Maas, dat bekend was om zijn kennis van akoestiek (dit bureau had de KRO-studio in Hilversum ontworpen) werd de opdracht tot een ontwerp gegeven. Er werd een stuk grond gekocht aan de Willem Prinzenstraat en in begin 1953 ging de eerste spade de grond in. Op zaterdag 4 oktober 1953 werd het gebouw feestelijk geopend en werd het ingezegend door deken Van Haaren.

afbeelding_homeHet Instituut bestaat onder andere uit een concertzaal met een capaciteit van 120 stoelen voor repetities van koren, orkesten en voor het geven van concerten, workshops, lezingen, try-outs voor jonge studenten van conservatoria. Verder een leskamer, kantoor, foyer, keuken, een grote repetitiezaal en jeu-de-boules-banen.

Tegelijkertijd werd formeel de Stichting Theo Driessen Instituut opgericht met als doel het bevorderen in Helmond van de cultuur in de ruimste zin van het woord, zowel onder de jeugd als de volwassenen, met alle daartoe geëigende middelen, voorzover niet in strijd met de christelijke beginselen. De stichting beoogt niet het maken van winst. Theo Driessen is hiermee door de mogelijkheden die hij bood op het gebied van muziek- en cultuuronderwijs de voorloper van het toenmalige GIKO en het huidige Kunstkwartier. In zijn tijd is deze vorm van onderwijs ook landelijk overgenomen.

Theo Driessen was van mening dat aan amateur-musici de mogelijkheid geboden moest worden om professionele musici in Helmond te kunnen beluisteren. Dit was tot dan niet mogelijk en daarom richtte Driessen in 1954 het Comité Kamermuziekcyclus Theo Driessen op. Onafgebroken vanaf 1954 zijn jaarlijks op zondagmiddag vier kamermuziekconcerten in de concertzaal van het Instituut te beluisteren uitgevoerd door vele bekende professionele musici. De concertzaal staat in hoog aanzien door de geweldige akoestiek voor kamermuziek die in de wijde omtrek niet wordt geëvenaard. Het Instituut staat hiermee gemeentelijk, regionaal en landelijk hoog op de kamermuziekladder (de concerten zijn nagenoeg altijd ruim van te voren uitverkocht) en zet Helmond hiermee prima op de culturele kaart.
En dit met zeer beperkte financiële middelen, zoals met jaarlijks een bescheiden subsidie van de Gemeente Helmond en een bescheiden jaarlijkse subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verstrekt door het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten, in de Regeling Kleinschalige Podia. Deze subsidie is zeer uitzonderlijk daar vele podia en organisaties de afgelopen jaren niet langer meer door dit Ministerie worden gesubsidieerd. De motivering van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten om wel te subsidiëren is namelijk omdat de Kamermuziekcyclus Theo Driessen een zeer belangrijke plaats inneemt in Zuidoost Brabant, kan bogen op een lange traditie, kwalitatief hoge muziek aanbiedt, in relatie tot de prijs en het feit dat de concerten geheel zijn uitverkocht. Derhalve is er sprake van in een behoefte voorzien. Het Comité bestaat geheel uit vrijwilligers en daardoor is de exploitatie hiervan sluitend te houden. Wij zijn er trots op dat we al 55-jaar lang in Helmond kamermuziekconcerten kunnen aanbieden van hoog professioneel landelijk niveau en dat deze serie hoog in aanzien staat bij vele bekende musici.

TDI binnenkantWekelijks wordt het Theo Driessen Instituut door ruim 600 personen bezocht omdat het de thuisbasis is van het Sint-Jozefkoor en Capella Musica Sacra, de Kamermuziekcyclus Theo Driessen en de Morrisdansgroep Helmond. Daarnaast is het de vaste repetitieruimte voor het Helmonds Kamerkoor, het Helmonds Gemengd Koor Vivace, het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor, het Symfonieorkest Helmond – Venray (voorheen de Helmondse Orkest Vereniging) en de Vereniging Helmonds Vocaal Ensemble, leerlingenpresentaties, workshops en andere gegadigden. Tevens is de Joshua Gemeente gehuisvest in het Instituut, Zij houdt onder andere wekelijks een kerkdienst op zondag.

Het tot in 2003 vrij geïsoleerd liggend gebouw werd door de Gemeente ingebed in een plan dat voorziet in de bouw van 41 huizen. Het Theo Driessen Instituut moest weliswaar een stuk grond inleveren, maar gezien de voordelen van het bouwplan heeft het dat met instemming gedaan. Deze kleine wijk kreeg de toepasselijke naam Zangershof en de beplanting bestaat uit notenbomen. Een bijkomend voordeel is dat hiermee sociale controle mogelijk is, waardoor er nagenoeg geen vernielingen meer aan het gebouw worden toegebracht. Dat komt de uitstraling rondom het gebouw ten goede.

Het bestuur van de Stichting is trots op het feit dat het Instituut sinds 1953 een waardevolle plaats inneemt in het culturele leven in Helmond, waar op een verantwoorde manier verenigingen onderdak geboden wordt tegen een betaalbare financiële vergoeding voor alle gebruikers en hiermee het culturele klimaat in Helmond en omgeving in stand blijft.

×