Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bevorderen en ondersteunen van de cultuur in Helmond in de ruimste zin van het woord, met nadruk op de muziekcultuur, en indachtig de ideeën van de grondlegger van het instituut, Theo Driessen.

Daartoe houdt zij in stand en exploiteert zij het pand aan de Willem Prinzenstraat 43 te Helmond, zijnde het Theo Driessen instituut, met kadastrale kenmerken gemeente Helmond sectie E nummer 3212.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

×