Vrienden van het TDI

U kunt Vriend van het Theo Driessen Instituut worden door het geven van een jaarlijkse bijdrage naar eigen keuze. Ieder jaar informeren wij u over de besteding van de ontvangen gelden en jaarlijks wordt u als Vriend uitgenodigd voor een feestelijke thema-avond.

De Stichting heeft ten doel (niet het maken van winst): het bevorderen en ondersteunen van de cultuur in Helmond in de ruimste zin van het woord, met nadruk op de muziekcultuur en indachtig de ideeën van de grondlegger van het instituut, Theo Driessen.
Om de bovenstaande doelstelling in stand te houden exploiteert zij het pand aan de Willem Prinzenstraat 43 te Helmond, zijnde het Theo Driessen Instituut. In 2015 heeft de Gemeente Helmond het Theo Driessen Instituut aangewezen als gemeentelijk monument
Het Theo Driessen instituut is een particuliere stichting die geheel wordt beheerd door vrijwilligers. En derhalve niet in aanmerking komt voor een geldelijke bijdrage vanuit de Gemeente Helmond. Er zijn alleen inkomsten van de vaste gebruikers, huurders van het instituut. Op dit moment wordt het gebouw wekelijks gebruikt door het Sint Jozefkoor, Capella Musica Sacra, Helmonds Vocaal Ensemble, Helmonds Kamerkoor, Symfonieorkest Helmond-Venray, Helmonds Seniorenkoor, het gemengd koor Vivace, de Morrisdansers en de Joshua Gemeente Helmond. Muziekdocenten geven wekelijks overdag muziekonderwijs. Dit naast de zeer succesvolle zondagmiddagconcerten door de Kamermuziekcyclus Theo Driessen, sinds 1954. De tuin is in exploitatie door de organisatie Volkstuintjes Zangershof.
Bovendien vindt incidenteel verhuur plaats voor culturele activiteiten, leerlingenpresentatie, concerten, Cd-opnames en workshops.

U zult begrijpen dat het bestuur elke keer weer en al jarenlang alle mogelijkheden onderzoekt om de exploitatie van het gebouw en onderkomen van diverse koren, muziekgezelschappen en een kerkgemeenschap gezond te houden, naast elke mogelijkheid van sponsoring.
Zoals in 2016 het bestuur in eigen beheer is gestart met zondagmiddaglezingen en -concerten. Uit de bovenstaande opsomming blijkt duidelijk de grote betekenis van het Theo Driessen Instituut voor de cultuur in Helmond.

Vanaf de oprichting van het gebouw, in oktober 1953 is het elke keer mogelijk geweest om de lopende exploitatie gezond te houden, met uiteraard diverse zeer ‘zware financiële’ jaren. Dagelijkse onderhoudswerkzaamheden en kleine reparaties worden door bestuur en vrijwilligers uitgevoerd binnen de exploitatie en zijn mogelijk door donaties van de Vrienden van het Theo Driessen Instituut.

Echter voor het groot onderhoud van het gebouw en inventaris is de lopende exploitatie niet voldoende. In de afgelopen jaren zijn groot onderhoud en grote investeringen mogelijk geweest door allerlei mogelijke sponsoren en giften van de Vrienden van het Theo Driessen Instituut.

U zult begrijpen, dat het passen en meten is om de kwaliteit van het gebouw te handhaven en betaalbaar te houden voor de verschillende gebruikers en culturele evenementen. Daarom is elke financiële bijdrage welkom.

Bent u nog geen vriend? Meld u dan nu aan via het contactformulier !

Verzoek donatie 2022

Op 18 mei is de jaarlijkse Vriendenavond gepland om 19.30 in het Theo Driessen Instituut.  Jos Leenen, dirigent van het Sint Jozrfkoor verzorgt een lezing over 100 jaar Sint Jozefzangers, met muzikale omlijsting.  Dit koor bestaat in 2022 100 jaar!

×