Tarieven huur ruimtes en faciliteiten

Gebruik door externe gebruikers
De vaste gebruikers van het Instituut maken voornamelijk gebruik van de avonden doordeweeks en deels in het weekend overdag. Het Theo Driessen Instituut (TDI) heeft hierdoor nog dagdelen beschikbaar voor mogelijk gebruik door externe gebruikers.

Doordeweeks dalurentarief
Voor deze vrije beschikbare ruimten heeft het bestuur op werkdagen overdag speciale daluurtarieven vastgesteld om huur voor nieuwe huurders naast de vaste gebruikers aantrekkelijk te maken. Nieuwe huurders kunnen periodiek een ruimte huren of voor een beperkte periode, afhankelijk van de activiteit die plaatsvindt.

Weekendtarief
Voor in de weekenden, meer geschikt voor activiteiten die incidenteel georganiseerd worden, gelden de prijzen die thans gelden voor incidentele huur door externe gebruikers per dagdeel. In nader overleg is echter een redelijke huurprijs af te spreken als van het Instituut in een weekend van meer dan één dagdeel gebruik wordt gemaakt, of als er sprake is van huur van een dagdeel of dagdelen voor een bepaalde periode.

Faciliteiten
Als bij huur tevens de wens bestaat om gebruik te maken van extra faciliteiten (barbeheer, gebruik/stemmen piano/vleugel ed.), dan worden deze tegen de thans geldende prijs in rekening gebracht. Deze faciliteiten zijn gebaseerd op het gebruik van het Instituut voor het geven van een concert (piano/vleugel/bardienst) dan wel een evenement (bardienst). Bij periodieke huur of huur voor een bepaalde periode doordeweeks of in het weekend is het ook mogelijk de piano of de vleugel te gebruiken tegen extra toeslag per uur op de huurprijs

Potentiële externe gebruikers/huurders
Het Theo Driessen Instituut onderscheidt zich van andere instellingen en verhuurders van ruimten in de culturele sector door de beschikbaarheid van een concertzaal met een uitstekende akoestiek en een professionele concertvleugel.

Echter niet alleen potentiële gebruikers die activiteiten op het terrein van muziek uitoefenen zijn welkom. In de geest van het Theo Driessen Instituut passen ook gebruikers met activiteiten op het terrein van cultuur, kunst of andere maatschappelijk bindende activiteiten.

Maatwerk voor externe gebruiker
Met elke potentiële gebruiker wordt gezocht naar een individuele oplossing voor de gewenste gebruiksuren en kunnen afspraken gemaakt worden over een zo praktisch mogelijk gebruik van de geboden faciliteiten, zoals toegang gebouw, gebruik meubilair, mogelijk gebruik van bar in eigen beheer, enz. Dit geldt voor periodiek gebruik van de ruimte of gebruik voor een bepaalde periode.

Voor het individueel gebruik maken van het gebouw voor evenementen worden extra specifieke afspraken gemaakt voor het gebruiksklaar maken van het gebouw, eventuele noodzakelijke aanwezigheid van barbezetting, beheerder en dergelijke.

Beschikbaarheid en huurprijzen ruimte en faciliteiten
Voor beschikbaarheid en huurprijzen kunt u contact opnemen met de secretaris.

 

Faciliteiten Bargebruik

Voor periodiek gebruik van de ruimte door een nieuwe gebruiker gelden voor de bar dezelfde interne consumptieprijzen als die voor de vaste gebruikers. De huurder regelt de betaling van het gebruik van barconsumpties aan de bar en de afdracht hiervan aan TDI.

Als er activiteiten plaatsvinden met bezoekers van buiten, dan gelden de externe consumptieprijzen, zoals dat thans bijvoorbeeld ook plaatsvindt bij de Kamermuziekcyclus concerten en incidentele verhuur aan externe gebruikers. Meestal is hierbij, afhankelijk van het aantal verwachte aanwezigen, extra barbezetting noodzakelijk.

×